MEDLEMMAR FINDUS VETERANFÖRENING (NOV 2018)

För att täcka kostnaderna för föreningens verksamhet uttages en årsavgift. Årsavgiften fastställs

...

Samtliga medarbetare samt före detta medarbetare inom Findus och dess dotterbolag kan bli medlem.

...